Wijkpaspoort Energietransitie gemeente

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amstelveen

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  07 February 2022

Vraag
Hoe kunnen wij in Amstelveen factsheets ontwikkelen die een goed data overzicht geven van de energieopgave per wijk in onze gemeente?

 

Context
In 2021 heeft de Gemeente Amstelveen een Transitievisie Warmte (TVW) ontwikkeld en de komende periode staat in het teken van het vertalen naar een plan van aanpak per wijk. Om de dialoog rondom de energietransitie met het nieuwe college, wijkbewoners en andere stakeholders aan te gaan, is er behoefte aan een visualisatie en data overzicht van de energie-opgave per wijk.

 

Aanpak

  • Inventarisatie van bestaande en benodigde (geo)data relevant voor het team energie van de gemeente Amstelveen;
  • Dataverzameling en ontwikkeling template wijkpaspoort die de energietransitie opgave per wijk weergeven in data en kaarten.

 

Resultaat
Inzichtelijk maken van de benodigde (geo)data voor de energie-opgave en ontwikkelen van een template wijkpaspoort voor de gemeenten Amstelveen.

Bekijk ook onze andere projecten