Teamdialoog in complexe context

 • Opdrachtgever

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  13 September 2021

Vraag
Hoe kunnen we als team en individuele collega’s elkaar beter vinden in de complexe context waarin we werken – zowel binnen het ministerie als met externe stakeholders – en samen investeren in sociale veiligheid?

Context
Het team Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt in een complexe context, zowel qua speelveld als qua complexiteit van de vraagstukken. De druk is daarmee hoog. Fris Publiek heeft samen met de collega’s het gesprek gevoerd over wat al helpt in de samenwerking als wat beter kan.

Aanpak
Fris Publiek heeft het team Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geadviseerd rondom hun samenwerking en in het team. Volgens de principes van Deep Democracy hebben we gewerkt aan uitgangspunten voor het team, die helpen om de maatschappelijke opdracht in te vullen.

Resultaat
Door de gesprekken zijn verschillende ontwikkelthema’s boven tafel gekomen. Op basis hiervan hebben we kleine, slimme en samenhangende stappen geïnventariseerd hoe aan deze ontwikkelthema’s kan worden gewerkt en een ontwikkelwerkwijze aangereikt hoe hier in verbinding met het dagelijks werk aan verder kan worden gewerkt.

Bekijk ook onze andere projecten