Teamdialoog in complexe context

 • Opdrachtgever

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  13 September 2021

Vraag
Hoe kunnen we elkaar beter vinden als team, zowel binnen het ministerie als met externe stakeholders – en samen investeren in sociale veiligheid?

 

Context
Het team Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt in een complexe context, zowel qua speelveld als qua complexiteit van de vraagstukken. De druk is daarmee hoog. Fris Publiek heeft samen met de collega’s het gesprek gevoerd over wat al helpt in de samenwerking en wat beter kan.

 

Aanpak
Volgens de principes van Deep Democracy hebben we gewerkt aan uitgangspunten voor het team die helpen om de maatschappelijke opdracht in te vullen en beter samen te werken.

 

Resultaat
Ontwikkelthema’s in beeld en een werkwijze hoe hier in verbinding met het dagelijks werk mee aan de slag te gaan.

Bekijk ook onze andere projecten