Ontwerp maatschappelijke beweging

 • Opdrachtgever

  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  14 February 2022

Vraag
Hoe wij samen met de bestuurlijke adviescommissie (BAC) een maatschappelijkte ontwerpen en te ontwikkelen hoe die maatschappelijke beweging concreter te maken en te vertalen naar een plan en uitvoeringsagenda, in samenhang met de andere actielijnen van de visie 2030.

 

Context
Veniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft op participatieve, innovatieve wijze samen met brede partners vormgegeven aan een Visie 2030, die in 2021 door de leden is vastgesteld. Een van de concrete ambities van de visie is te werken aan een brede ‘maatschappelijke beweging’, die bijdraagt aan een vriendelijke, sociale samenleving. Waarin mensen mét en zonder beperking gelijkwaardig aan elkaar zijn, samen met elkaar leven en van elkaar leren.

 

Aanpak
Om te komen tot een werkagenda voor de maatschappelijke beweging heeft Fris Publiek impactsessies ontworpen en begeleid met een Bestuurlijke Adviescommissie van zorgbestuurders, waar steeds het perspectief van mensen met een beperking, professionals en partnerorganisaties in is meegenomen. We hebben hierbij geleerd van impactvolle andere maatschappelijke bewegingen. Op basis van de sessies hebben we bouwstenen voor de veranderaanpak gemaakt. Deze hebben we vertaald naar een gedragen werkagenda – met stappen die lokaal in het eigen netwerk van mensen met een beperking kunnen worden versterkt, stappen die met lokale partners en gemeenten kunnen worden genomen – en het grote verhaal waar landelijke spelers zich onder kunnen scharen.

 

Resultaat
Gedragen en co-creatieve werkagenda met bouwstenen en stappen waarmee mensen met een beperking, professionals, partners en VGN aan de slag kunnen met het verder brengen van een maatschappelijke beweging voor de samen-doen-maatschappij.

Bekijk ook onze andere projecten