Ontwerp maatschappelijke beweging

 • Opdrachtgever

  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  14 February 2022

Vraag
Ontwikkel met de bestuurlijke adviescommissie (BAC) een maatschappelijke beweging en vertaal deze naar een concreet plan, in samenhang met de andere actielijnen van de visie 2030.

 

Context
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft in 2021 op participatieve, innovatieve wijze samen met partners vormgegeven aan een Visie 2030. Één van de concrete ambities van de visie is werken aan een brede ‘maatschappelijke beweging’ die bijdraagt aan een vriendelijke, sociale samenleving. Een samenleving waarin mensen mét en zonder beperking samen leven, gelijkwaardig en van elkaar leren.

 

Aanpak
Om te komen tot een werkagenda voor de maatschappelijke beweging heeft Fris Publiek impactsessies ontworpen en begeleid met een Bestuurlijke Adviescommissie van zorgbestuurders, waar steeds het perspectief van mensen met een beperking, professionals en partnerorganisaties in is meegenomen. De lessen van andere impactvolle andere maatschappelijke bewegingen zijn ter inspiratie gebruikt. Op basis van de sessies zijn bouwstenen voor de veranderaanpak geformuleerd. De veranderaanpak is vertaald naar een gedragen werkagenda – met stappen die lokaal in het eigen netwerk van mensen met een beperking kunnen worden versterkt, stappen die met lokale partners en gemeenten kunnen worden genomen – en het grote verhaal waar landelijke spelers zich onder kunnen scharen.

 

Resultaat
Gedragen en co-creatieve werkagenda met bouwstenen en stappen waarmee mensen met een beperking, professionals, partners en VGN aan de slag kunnen met het verder brengen van een maatschappelijke beweging voor de samen-doen-maatschappij.

Bekijk ook onze andere projecten