Leerreis jonge agrariërs

 • Opdrachtgever

  Provincie Gelderland

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  01 March 2022

Vraag
Hoe kunnen we (jonge) agrariërs inspireren voor nieuwe business modellen rondom natuurinclusief boeren?

 

Context
Een opgave van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame, natuurinclusieve landbouw en voedselproductie. De huidige productiewijze moet meer natuurinclusief en met respect voor omgeving. Het Landbouwnetwerk Foodvalley draagt op verschillende manieren en niveaus bij aan deze ontwikkeling.

 

Aanpak
Samen met LTO Noord ontwikkelen en faciliteren wij werkateliers met een 3 tot 5-tal agrariërs uit de Foodvalley regio. Binnen deze werkateliers verkennen we samen met de agrariërs businessmodellen voor natuurinclusief boeren. Middels een participatieve leeraanpak gaan we samen op reis met een 5-tal agrariërs. Van bedrijfsbezoeken, dialogen met agrarische kennisinstellingen tot brainstormsessies waarin we mogelijkheden verkennen voor veranderingen in het bedrijf.

 

Resultaat
Door deze leerreis vergroten de agrariërs hun netwerk, wisselen ze ervaringen uit met hun collega’s en zetten ze de eerste stappen naar een natuurinclusiever bedrijf.

Bekijk ook onze andere projecten