Leerreis jonge agrariërs

 • Opdrachtgever

  Provincie Gelderland

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  01 March 2022

Vraag
Hoe kunnen we (jonge) agrariërs inspireren voor nieuwe business modellen rondom natuur-inclusief boeren?

 

Context
Een opgave van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame, natuur inclusieve landbouw en voedselproductie. In de Foodvalley wordt hier op verschillende niveaus hard aan gewerkt. De huidige wijze productie moet natuur-inclusief en met respect voor omgeving. Het Landbouwnetwerk Foodvalley draagt op verschillende manieren bij aan deze ontwikkeling .

 

Aanpak
Samen met LTO Noord ontwikkelen en faciliteren wij werkateliers met een 3 tot 5-tal agrariërs uit de Foodvalley regio. Binnen deze werkateliers verkennen we samen met de agrariërs business modellen voor natuur-inclusief boeren. Middels een participatieve leeraanpak gaan we samen op reis met een 5-tal agrariërs. Van bedrijvenbezoeken, dialogen met agrarische kennisinstellingen tot brainstormsessies rondom een business model canvas onderzoeken we waar mogelijkheden en een drive liggen voor veranderingen in het bedrijf.

 

Resultaat
Door deze leerreis vergroten de agrariërs hun netwerk, wisselen ze ervaringen uit met hun collega’s en zetten ze de eerste stappen naar een natuur-inclusiever bedrijf.

Bekijk ook onze andere projecten