Leerproducten Regionale Energiestrategie Noord-Holland

 • Opdrachtgever

  Provincie Noord-Holland

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  01 March 2022

Vraag
Hoe kunnen we opgedane lessen rondom de Regionale Energiestrategie vertalen naar deelbare kennis- en leerproducten?

 

Context
In het Klimaatakkoord is een grote regierol in de energietransitie weggelegd voor Nederlandse gemeenten. Dit leidt tot verschillende inhoudelijke onderzoeks- en leervragen. Vaak eindigen de resultaten in een onderzoeksrapport, visiedocument of beleidsrapport relevant voor een specifieke gemeente. Er ligt een kans deze inzichten rondom de energietransitie te delen en toepasbaar te maken voor andere gemeenten.

 

Aanpak
Fris Publiek vertaalde rapporten naar concrete en visuele leerproducten voor een breder publiek. Denk aan: infographics, checklists, toolkits, werkbladen, leidraden, praatplaten en video’s. Deze producten zetten aan tot reflectie, kennisdeling en geven handvatten om stappen in de energietransitie te zetten.

 

Resultaat
Leerproducten worden ontsloten in een leerportaal en ingezet bij gemeenschappelijke leersessies voor gemeenten en partners. Deze producten dragen bij aan kennisontwikkeling en –deling rondom de Regionale Energiestrategie.

Bekijk ook onze andere projecten