Leidende coalitie van informele leiders

 • Opdrachtgever

  Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  17 January 2022

Klantvraag
Hoe kunnen we leiderschap binnen de Justitiële Inrichtingen versterken door een ‘leidende coalitie’ van voorlopers die een voorbeeldrol (gaan) vervullen in de organisatie?

 

Context
De kerntaak van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is bijdragen aan de veiligheid van onze maatschappij. Met 17.000 medewerkers werkt de organisatie aan de uitvoering van deze taken op 50 locaties. De 1200 leidinggevenden van DJI zijn verantwoordelijk voor de sturing op de koers van DJI, binnen een snel veranderende wereld en met een veranderende groep medewerkers. Dit vraagt nieuwe manieren van werken van leidinggevenden. De maatschappij verandert, DJI verandert mee.

 

Aanpak
In het verlengde van een eerder leiderschapsprogramma heeft Fris Publiek een nieuwe leidende coalitie van leidinggevenden geadviseerd en gefaciliteerd om hun voortrekkersrol verder vorm te geven. Dit hebben we gedaan door een expeditie – een audiowalk over persoonlijk leiderschap en een routekaart voor gezamenlijke stappen als leidende coalitie.

 

Resultaat
De gezamenlijke expeditie heeft de leidende coalitie geholpen de eigen opdracht binnen de organisatie scherp te stellen en de basis te leggen om als een olievlek meer leidinggevenden te betrekken. We hebben zowel gekeken naar de grote visie en ambities als kleine stappen die alle leidinggevenden morgen in hun eigen rol, team of locatie kunnen nemen.

Bekijk ook onze andere projecten