Innovatie-programma hoger onderwijs

 • Opdrachtgever

  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  25 April 2022

Vraag
Hoe kan de Hogeschool voor de Kunsten een trans-disciplinair innovatieprogramma ontwikkelen voor verschillende groepen binnen de HKU én partners buiten de HKU?

 

Context
De HKU streeft ernaar om interdisciplinair, co-operatief en actueel kunstonderwijs aan te bieden. Hierbij hoort het aanbieden van programma’s gericht op speculatief ontwerpen – een verbeelding van de toekomstige manier van leven. Vanuit de afdeling theater werd steeds vaker opgemerkt dat theater trans-disciplinair wordt ingezet. Het vraagt om het aanleggen van samenwerkingsverbanden die breder en meer divers zijn dan alleen de connecties met theaterinstellingen.

 

Aanpak
Fris Publiek heeft geadviseerd bij de lancering van innovatieprogramma’s en, in co-creatie, een eerste opzet gemaakt en getoetst voor de vorm van deze programma’s. Aanvullend werd proactief een netwerk geïnventariseerd en benaderd om samen op te trekken in deze programma’s.

 

Resultaat
Een gedragen ontwerp van programma’s met duidelijke vervolgstappen voor het uitrollen van de programma’s en verdere ontwikkeling hiervan in het onderwijs. Ook een brede analyse en eerste benadering van potentiële partners voor het netwerk om programma’s heen. Deze bevatten spelers binnen de HKU, maar ook uit de maatschappij en het bedrijfsleven.

Bekijk ook onze andere projecten