Impuls kansrijke start voor alle kinderen

 • Opdrachtgever

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  06 February 2022

Vraag
Hoe kunnen we (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie ondersteunen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten?

 

Context
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek, sociaal als mentaal – op latere leeftijd. Samen met lokale, regionale en landelijke partners wil het ministerie van VWS met het actieprogramma Kansrijke Start zich richten op de zorg en ondersteuning aan gezinnen in een kwetsbare situatie tijdens de 1000 dagen.

 

Aanpak
Frisse Blikken & Fris Publiek dragen bij aan (bestuurlijke) borging en de leerinfrastructuur van het actieprogramma. Ook richten we ons expliciet op het thema preconceptie. We brachten door middel van twee actie – en gedragsonderzoeken met een aantal samenwerkingspartners op innovatieve wijze in kaart hoe ouders in zeer kwetsbare situaties beter bereikt kunnen worden én wat bijdraagt aan vertrouwen van alle betrokkenen rondom het gezin. Naast het Ministerie van VWS werkten we voor de Bernard van Leer Foundation. We matchten mensen uit totaal verschillende professionele lagen aan elkaar op Frisse wijze (met pakketjes & purpose walk) waardoor zeker 100 mensen nu samen bouwen die dat eerst nog niet deden.

 

Resultaat
We stelden de mensen waar we het voor doen in de publieke sector centraal. In dit geval waren dat (aanstaande) ouders, en niet alleen moeders maar ook vaders. We lieten die aanpak landen in het denken en de aanpak van het ministerie en het programmateam – en de borging voor de lange termijn. Frisse Blikken zette bestuurders op een nieuwe manier aan tot actie, droeg bij aan een andere benadering van preconceptie en stimuleerde leren tussen alle partijen en specifiek tussen betrokken professionals.

Bekijk ook onze andere projecten