Organisatiemodel voor groei en impact

 • Opdrachtgever

  Stichting Move

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  13 December 2021

Vraag

Hoe maken we een organisatiemodel en bestuursopdracht die ons helpt in de organisatiegroei, groter bereik onder jongeren en onze rol als expertiseorganisatie?

 

Context

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn en met maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. In het licht van de huidige kansenongelijkheid, kinderarmoede, mentale druk op jongeren en ook de coronapandemie is dit werk nog belangrijker. Stichting Move professionaliseert, heeft een groeiend bereik en doet haar werk steeds meer met partners. Samen met de organisatie hebben we gekeken naar een organisatiemodel dat deze ontwikkelingen ondersteunt. En hoe dit te laten landen onder alle collega’s.

Aanpak 

Vanuit het grotere verhaal en de strategie van Stichting Move hebben we met de nieuwe directeur, collega’s en het hele team gesprekken gevoerd en werksessies georganiseerd om een samenhangend werkplan te maken, het nieuwe organisatiemodel te laten landen en een bestuursopdracht te schrijven. Verder hebben we ontwikkelthema’s geïdentificeerd en een werkwijze aangereikt om daarmee aan de slag te gaan.

Resultaat

Met de werksessies, het werkplan en de bestuursopdracht zijn de ambities geland en is er zicht ontstaan hoe het organisatiemodel moet helpen bij het vervullen van de maatschappelijke opdracht, de groei van de organisatie en het grotere bereik onder jongeren – ten bate van kansengelijkheid en talentontwikkeling.

Bekijk ook onze andere projecten