Onze mensen

Wij vergroten maatschappelijke impact door publiek ondernemerschap. Binnen het Fris Publiek team komt het Frisse Blikken perspectief van ondernemerschap en jonge generaties samen met inhoudelijke kennis, politiek-bestuurlijke affiniteit en een methodische aanpak. Ondernemerschap als antwoord op maatschappelijke vraagstukken en over generaties heen kijken. Met onze inhoudelijke expertise rondom bijvoorbeeld sociale en ruimtelijke vraagstukken en – en de samenhang daartussen! –  helpen we je graag verder. En dat in verbinding met de collega’s en samenwerkingspartners van Frisse Blikken.

DANIQUE WORMGOOR

Mijn achtergrond; BSc Communicatiemanagement, MSc Cultural Anthropology and Sustainable Citizenship. Vorige rol: Nyenrode Business Universiteit – Twee jaar als project adviseur bij de Development Office op het gebied van alumni en externe relaties.

Mijn maatschappelijke agenda... Bijdragen aan het verspreiden van bewustzijn over het feit dat we onderdeel zijn van de natuur en de erkenning dat al het leven op aarde deel uitmaakt van een prachtig ecosysteem.

Wat ik breng... Kennis over systemen en hoe deze zich verhouden tot mens, plant en dier.

JETTE MES

Mijn achtergrond; BA Liberal Arts and Sciences met een major in Filosofie, Politiek en Maatschappij en minor in sociaal ondernemerschap. MA Philosophy of Contemporary Challenges.

Mijn maatschappelijke agenda... Rechtvaardigheid en (on)gelijkheid als uitgangspunt in het vormgeven en uitvoeren van beleid.

Wat ik breng... Een ondernemende visie op het maken van impact, een snelle kritische blik en ik ben gedreven dat in te zetten om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

MOUAD AHDI

Mijn achtergrond; BA Geschiedenis; MA Conflict Studies & Human Rights

Mijn maatschappelijke agenda... Verschillende belangen overbruggen om samen resultaat te boeken voor een vraagstuk

Wat ik breng... Oog voor context, gevoel voor verhouding en heel veel enthousiasme om een maatschappelijke bijdrage te leveren

NADIA FONTEIJNE

Mijn achtergrond; MSc Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventie, IDEOUniversity, opleiding Design Thinking. Vorige rollen: 6 jaar creatief adviseur bij &samhoud consultancy, beleidsmedewerker bij MeerWaarde en adviseur bij Rekenkamer Amsterdam

Mijn maatschappelijke agenda... Bijdragen aan meer kansengelijkheid, onder meer door iedereen de kans te geven op een kansrijke start in het leven

Wat ik breng... Verbinding, inlevingsvermogen, kennis van het sociaal domein, positieve drive, creatieve blik en executiekracht

ROB VAN DEN ENK

Mijn achtergrond; BSc Creative Business; MA Theater-, Film- en Televisiewetenschap; Commissielid Gemeenteraad Utrecht

Mijn maatschappelijke agenda... Creativiteit bij ambtenaren aanwakkeren en hen activeren om meer de praktijk van hun beleidsveld in te gaan

Wat ik breng...

STEF BEENTJES

Mijn achtergrond; BSc Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, MSc Management, Economics and Consumer studies

Mijn maatschappelijke agenda...

Wat ik breng...

Amber van Rood
Ilse Hennemann