Onze mensen

Wij vergroten maatschappelijke impact door publiek ondernemerschap. Binnen het Fris Publiek team komt het Frisse Blikken perspectief van ondernemerschap en jonge generaties samen met inhoudelijke kennis, politiek-bestuurlijke affiniteit en een methodische aanpak. Ondernemerschap als antwoord op maatschappelijke vraagstukken en over generaties heen kijken. Met onze inhoudelijke expertise rondom bijvoorbeeld sociale en ruimtelijke vraagstukken en – en de samenhang daartussen! –  helpen we je graag verder. En dat in verbinding met de collega’s en samenwerkingspartners van Frisse Blikken.

IMKE VERBURG

Mijn achtergrond; Bernard van Leer Foundation, Andersson Elffers Felix, post master Globalisation and Development, Specialisation Evaluating Development Effectiveness, Msc Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Mijn maatschappelijke agenda... Bijdragen aan het dagelijks leven van mensen. Samen de juiste oplossing vinden vanuit de praktijk

Wat ik breng... Publiek ondernemerschap. Kennis van het sociaal domein, nieuwe vormen van samenwerking, professionalisering, leren en participatie.

MOUAD AHDI

Mijn achtergrond; BA Geschiedenis; MA Conflict Studies & Human Rights

Mijn maatschappelijke agenda... Verschillende belangen overbruggen om samen resultaat te boeken voor een vraagstuk

Wat ik breng... Oog voor context, gevoel voor verhouding en heel veel enthousiasme om een maatschappelijke bijdrage te leveren

ILSE HENNEMANN

Mijn achtergrond; BSc Sociale Geografie, MSc International Development Studies, Advanced Master Programme International Development. Werk: 9 jaar als project manager en trainer bij Wageningen Centre for Development Innovation. Rol: Senior Project Manager

Mijn maatschappelijke agenda... Samen echt lerend werken en vanuit ervaringsleren echt aansluiten bij ieders leerstijlen

Wat ik breng... Met nieuwe inzichten en leerervaringen samen nog meer impact maken, specifiek op duurzaamheidsvraagstukken en gebiedsontwikkeling

AMBER VAN ROOD

Mijn achtergrond; Msc Public Administration, Minor Sustainability Management and Innovation

Mijn maatschappelijke agenda... Duurzaamheid is het vraagstuk van deze tijd - in de omgeving maar ook in sociaal opzicht. In mijn projecten wil ik bijdragen aan echt duurzame verandering

Wat ik breng... Organisatiesensitiviteit, oog voor detail én de kracht om uit te zoomen en het grote plaatje te zien en mensen daarin mee te nemen

Ayla Schneiders
Guido Verhaegh
Ingrid Weerts
Mila Ravensberg