Onze mensen

Wij vergroten maatschappelijke impact door publiek ondernemerschap. Binnen het Fris Publiek team komt het Frisse Blikken perspectief van ondernemerschap en jonge generaties samen met inhoudelijke kennis, politiek-bestuurlijke affiniteit en een methodische aanpak. Ondernemerschap als antwoord op maatschappelijke vraagstukken en over generaties heen kijken. Met onze inhoudelijke expertise rondom bijvoorbeeld sociale en ruimtelijke vraagstukken en – en de samenhang daartussen! –  helpen we je graag verder. En dat in verbinding met de collega’s en samenwerkingspartners van Frisse Blikken.

IMKE VERBURG

Mijn achtergrond; Bernard van Leer Foundation, Andersson Elffers Felix, post master Globalisation and Development, Specialisation Evaluating Development Effectiveness, Msc Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Mijn maatschappelijke agenda... Bijdragen aan het dagelijks leven van mensen. Samen de juiste oplossing vinden vanuit de praktijk

Wat ik breng... Publiek ondernemerschap. Kennis van het sociaal domein, nieuwe vormen van samenwerking, professionalisering, leren en participatie.

MOUAD AHDI

Mijn achtergrond; BA Geschiedenis; MA Conflict Studies & Human Rights

Mijn maatschappelijke agenda... Verschillende belangen overbruggen om samen resultaat te boeken voor een vraagstuk

Wat ik breng... Oog voor context, gevoel voor verhouding en heel veel enthousiasme om een maatschappelijke bijdrage te leveren

FLORENCE DE WERD

Mijn achtergrond;

Mijn maatschappelijke agenda...

Wat ik breng...

NADIA FONTEIJNE

Mijn achtergrond; MSc Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventie, IDEOUniversity, opleiding Design Thinking. Vorige rollen: 6 jaar creatief adviseur bij &samhoud consultancy, beleidsmedewerker bij MeerWaarde en adviseur bij Rekenkamer Amsterdam

Mijn maatschappelijke agenda... Bijdragen aan meer kansengelijkheid, onder meer door iedereen de kans te geven op een kansrijke start in het leven

Wat ik breng... Verbinding, inlevingsvermogen, kennis van het sociaal domein, positieve drive, creatieve blik en executiekracht

ROB VAN DEN ENK

Mijn achtergrond; BSc Creative Business; MA Theater-, Film- en Televisiewetenschap; Commissielid Gemeenteraad Utrecht

Mijn maatschappelijke agenda... Creativiteit bij ambtenaren aanwakkeren en hen activeren om meer de praktijk van hun beleidsveld in te gaan

Wat ik breng...

JETTE MES

Mijn achtergrond; BA Liberal Arts and Sciences met een major in Filosofie, Politiek en Maatschappij en minor in sociaal ondernemerschap. MA Philosophy of Contemporary Challenges.

Mijn maatschappelijke agenda... Rechtvaardigheid en (on)gelijkheid als uitgangspunt in het vormgeven en uitvoeren van beleid.

Wat ik breng... Een ondernemende visie op het maken van impact, een snelle kritische blik en ik ben gedreven dat in te zetten om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

ILSE HENNEMANN

Mijn achtergrond; BSc Sociale Geografie, MSc International Development Studies, Advanced Master Programme International Development. Werk: 9 jaar als project manager en trainer bij Wageningen Centre for Development Innovation. Rol: Senior Project Manager

Mijn maatschappelijke agenda... Samen echt lerend werken en vanuit ervaringsleren echt aansluiten bij ieders leerstijlen

Wat ik breng... Met nieuwe inzichten en leerervaringen samen nog meer impact maken, specifiek op duurzaamheidsvraagstukken en gebiedsontwikkeling

AMBER VAN ROOD

Mijn achtergrond; Msc Public Administration, Minor Sustainability Management and Innovation

Mijn maatschappelijke agenda... Duurzaamheid is het vraagstuk van deze tijd - in de omgeving maar ook in sociaal opzicht. In mijn projecten wil ik bijdragen aan echt duurzame verandering

Wat ik breng... Organisatiesensitiviteit, oog voor detail én de kracht om uit te zoomen en het grote plaatje te zien en mensen daarin mee te nemen

Ayla Schneiders
Guido Verhaegh
Ingrid Weerts
Mila Ravensberg