Over ons

Onze Belofte

Elke verandering begint bij een idee, maar er verandert pas echt iets als iemand van dat idee realiteit maakt. De publieke sector staat bol van de goede ideeën, maar die worden niet altijd werkelijkheid. Daarom initieert Frisse Blikken nu Fris Publiek, om met ons ondernemerschap maatschappelijke vragen verder te brengen binnen projecten in de publieke sector. Waarom? We delen de motivatie van publieke professionals om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Omdat we zien dat ondernemerschap overal is, ook in de publieke sector. Omdat we denken dat ondernemerschap ambtenaren verder aangewakkerd kan worden. Om samen de beste oplossing te vinden.
Graag gaan we met (semi)publieke organisaties aan de slag om echt maatschappelijke impact te realiseren. Dit houdt in dat we samen definiëren en operationaliseren wat die impact dan is en wat we daarvoor moeten doen. Met elkaar zorgen we graag dat holle termen niet meer hol zijn. Wat betekenen bijvoorbeeld integraal samenwerken, lerend monitoren en cliëntgericht werken nu écht en wat vraagt dat van ons?
Omdat iedereen gelijke kansen verdient om het dagelijks leven te leiden dat iedereen graag wil. Daarbij gaat het om hoe we wonen, spelen, opgroeien, zorgen, leren, werken, tijd besteden, bewegen, hoe we ons gedragen. Iedereen verdient het om gezien te worden. Tegelijkertijd is een individu het resultaat van omstandigheden en de tijd. Daarom hebben mensen soms hulp nodig. De publieke sector draagt daar uit alle macht aan bij, maar dat pakt niet altijd uit zoals we bedoelen. Om die reden vergen publieke vraagstukken meer ondernemerschap. Fris Publiek is anders durven zijn, onderdeel van de oplossing, in het publiek – echt ervaren en erin stappen –kijken naar dagelijks gedrag, welke barrières daar spelen en duurzame oplossingen verder brengen.
Bij Fris Publiek geven we vanuit de praktijk vorm aan wat het betekent om te werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wat ons betreft dé manier om ondernemerschap aan te wakkeren bij iedereen die werkt in de publieke sector. We hebben de ambitie om verder te gaan dan bijvoorbeeld cliëntgericht werken, spiegelgroepen, coalitievorming, pilots of proeftuinen. We hebben onze werkwijze vertaald naar een ondernemende ontwikkelaanpak, waar we jullie graag meer over vertellen.

 

Onze Ontwikkelaanpak

Verbinden

Echte verbinding ontstaat daar waar praktijk, beleid en uitvoering samenkomen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Fris Publiek gelooft dat het essentieel is om iedereen een plekje aan tafel te geven, omdat de kracht van collectieve inzet en diverse perspectieven ons in staat stellen effectieve en duurzame oplossingen te vinden. Hier vind je een inspirerende ruimte waar verschillende belanghebbenden, van individuen tot organisaties, worden uitgenodigd om bij te dragen aan het vormgeven van een betere samenleving. Door het verbinden van praktijk, beleid en uitvoering streven we naar inclusiviteit, transparantie en samenwerking, waardoor een ieder wordt uitgenodigd om een actieve rol te spelen bij het aanpakken van de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Dan komt het versnellen stappen dichterbij. Ontdek hoe jouw bijdrage kan leiden tot positieve verandering en samen met ons bouwen aan een toekomst die voor iedereen gunstig is. In onze aanpak kiezen we doelbewust voor verbinding, waarbij in co-creatie wordt gewerkt aan het maatschappelijk vraagstuk waar verbinding helpt om dichter tot de kern te komen. Door verschillende groepen bij elkaar te brengen en te staan voor het begrip “niet over ons, zonder ons”  treedt er verbinding op tussen de schakels. Die verbinding is essentieel om te kunnen veranderen op een duurzame manier.

Versnellen

We versnellen processen met daadkracht door middel van activatie en het durven pionieren. Creatieve innovatie voor een blijvende activatie. Wij geloven dat het essentieel is om vastgeroeste patronen te doorbreken en nieuwe wegen te verkennen om echt te kunnen veranderen. Bij Fris Publiek vind je een inspirerende omgeving waar pioniers worden uitgenodigd om samen met innovatieve oplossingen te creëren waarbij verbinding één van de kernelementen is. We zijn gepassioneerd over het stimuleren van vooruitgang en het creëren van een omgeving waarin nieuwe ideeën kunnen gedijen. Door activatie en een onbevreesde geest te omarmen, kunnen we de stroomversnelling creëren die nodig is om positieve impact te genereren. Ontdek hoe jouw moed en bereidheid om te pionieren kunnen bijdragen aan het versnellen van processen en het vormgeven van een toekomst vol mogelijkheden. Samen kunnen we grenzen verleggen en een nieuwe standaard zetten voor succes.

Veranderen

Verandering door creatief te zoeken naar mogelijkheden en innovatieve vormen om het mooiste effect te bereiken voor maatschappelijke vraagstukken. Bij Fris Publiek geloven we dat er altijd ruimte is voor vernieuwing, zelfs in de meest complexe uitdagingen. In ons vind je een partner die grenzen verlegt en conventionele vormen terzijde schuiven om nieuwe wegen naar oplossingen te verkennen. We omarmen een cultuur van creativiteit en vindingrijkheid, waarbij we met passie en vastberadenheid, met verstand van de politiek/bestuurlijke context zoeken naar wat wél kan. Samen zoeken we naar innovatieve vormen en benaderingen die het meest positieve en duurzame effect hebben op maatschappelijke vraagstukken. Ontdek hoe het verbinden van onze creatieve geest en het inhoudelijke vraagstuk leidt tot het versnellen richting een oplossing. Laten we samen de kracht van innovatie omarmen en de weg banen naar een toekomst die vol mogelijkheden en positieve verandering is.