Onze aanpak

Bij Fris Publiek geven we vanuit de praktijk vorm aan wat het betekent om te werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wat ons betreft dé manier om ondernemerschap aan te wakkeren bij iedereen die werkt in de publieke sector. We hebben de ambitie om verder te gaan dan bijvoorbeeld cliëntgericht werken, spiegelgroepen, coalitievorming, pilots of proeftuinen. We hebben onze werkwijze vertaald naar een ondernemende ontwikkelaanpak, waar we jullie graag meer over vertellen.

We kijken met alle partners naar impact over generaties heen en leiden samen af wat we daar nu voor moeten doen – ook met unusual suspects. We duiken in de praktijk en onderzoeken wat daar wel en niet werkt. We ontwikkelen met alle betrokkenen – de mensen voor wie en waarmee je het doet –  de juiste oplossing en aanpak, gericht op gedragsverandering. We gaan hierbij altijd uit van ervaringsleren. Ben jij die ondernemende ambtenaar of als ambtenaar op zoek naar hoe je meer ondernemend kan werken? Weet ons te vinden.